VÝHLEDNY - u vodních plochVýhledny představují samostatnou kategorii vyhlídkových staveb. Od pravých turistických rozhleden se liší tím, že jejich vyhlídková plošina nepřesahuje výšku 4 metry. V srpnu 2017 již bylo zmapovaných objektů tolik, že jsem vyčlenil samostatnou kartu na výhledny umístěné v rovině poblíž vodních ploch (rybníků, přehrad, slepých ramen či mokřadů) budované obvykle jako tzv. ptačí pozorovatelny.

Až na Vojku jsou všechny objekty popsané na této kartě volně přístupné.

1. Vrbovské rybníky (655 m n.m.)

Vrbovské rybníky

Kraj: Prešovský

Okres: Kežmarok

Geomorfologická jednotka: Podtatranská kotlina

GPS: 49°4'25.522"N, 20°24'57.381"E

Zajímavou výhlednu najdeme v podhorské krajině u soustavy Vrbovských rybníků v kežmarském okrese. Je součástí necelých 2 km dlouhé naučné stezky popisující biotopy místních luk, polí a pastvin vybudované obcí Žakovce. Dojdeme k ní buď z Žakovců hezkou rozhledovou cestou přes návrší mezi Žakovcemi a Vrbovem, nebo z většího Vrbova bez převýšení podél rybníků. K výhledně je nutné dojít odbočkou po asi 50 metrů dlouhé betonové výspě, na plošinu vyjdeme po 11 schůdcích. Tatry z ní nicméně nevidíme, k tomu je zapotřebí vystoupat 60 výškových metrů na zmíněné návrší.

Výhledna Vrbovské rybníky Výhledna Vrbovské rybníky Výhledna Vrbovské rybníky Výhled na Tatry Výhledna Vrbovské rybníky

snímky: vlastní (srpen 2023)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.114 - Levočské vrchy.

2. Záleský maják (130 m n.m.)

Záleský maják

Kraj: Bratislavský (Podunajsko)

Okres: Senec

Geomorfologický celek: Podunajská rovina

GPS: 48°09'39.9"N, 17°16'48.6"E

snímek: L. Khandl

[Ladislav Khandl]: V roku 2014 priatelia a dobrovoľníci občianskeho združenia Naše Zálesíčko vybudovali na brehu Malého Dunaja drevenú rozhľadňu, na ktorú prispela Nadácia Ekopolis v rámci projektov Zelené oázy. Rozhľadňa má zaujímavý, netradičný vzhľad. Betónový podklad kotví kolmo do kruhu s vonkajším priemerom 335 cm postavené hranoly, hore pospájané kovovou obručou. Vnútri je točité schodisko z vodorovne situovaných hranolov. Na konci takmer polovici kolmých hranolov, ktoré prečnievajú vyhliadkovú plošinu a tvoria aj zábradlie rozhľadne, je umiestnených 22 vyobrazení živočíchov, ktoré možno v lokalite vidieť. Ide napríklad o belušu veľkú, nutriu riečnu, kormorána veľkého či bobra európskeho. Z plošiny rozhľadne je však pomerne slabý výhľad. Vidno prakticky len hladinu Malého Dunaja a topoľov pri nej vo východnom až južnom smere, po trištvrte kilometra vzdialený most cez rieku. Malebné sú ale aj pohľady na zákutia rieky, na zmenšenú repliku vodného mlyna a na brehy, na ktorých sa v máji vynímajú veľké kvety kosatca žltého. V blízkosti rozhľadne je informačná tabuľa o živote na vode a nechýbajú lavičky a ohnisko pre návštevníkov.

Rozhľadňa sa nachádza asi 50 m od obrátky autobusovej linky z Bratislavy do Zálesia (zastávka Roľnícke družstvo).

[Martin Veselý]: Na sklonku roku 2019 zde probíhaly další investiční práce, jak je vidět na snímcích. Nová lávka je již funkční, vše bude zřejmě dokončeno před zahájením sezóny roku 2020.

Výhled ze Záleského Majáku Výhled ze Záleského Majáku Výhled ze Záleského Majáku Výhledna Záleský Maják

snímky vlastní (prosinec 2019)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.127 Malé Karpaty; Bratislava.

3. Hniezdo u Malinova (130 m n.m.)

Hniezdo u Malinova

Kraj: Bratislavský (Podunajsko)

Okres: Senec

Geomorfologický celek: Podunajská rovina

GPS: 48°10'2.089”N 17°17'29.792”E

Zelená oáza, ktorá vyrástla pri Malom Dunaji v obci Malinovo, je nielen krásnym príkladom lásky a úcty k prírode a svojmu okoliu, ale predovšetkým ukážka šikovnosti a spolupráce miestnych obyvateľov. Z územia, kde sa kedysi kopila čierna skládka, sa dnes stala rekreačno-oddychová zóna vyhľadávaná nielen miestnymi obyvateľmi a rodinami s deťmi. Toto miesto sa tiež stalo obľúbenou vodáckou zastávkou pri splave Malého Dunaja. Nájdete tu náučný chodník a niekoľko originálnych prvkov pre detí.

Rozhľadňa Hniezdo je netradičná pozorovateľňa v tvare obrovského hniezda, ktorá ponúka výhľad zo 7metrovej výšky na Malý Dunaj a zaplavený mokraďový lužný les. Drevenou lávkou sa cez mokrade dostanete na pravý breh Malého Dunaja, kadiaľ vás chodníček spoľahlivo po pár metroch dovedie k Zelenej oáze, čo je menšia lúčka na brehu Malého Dunaja v mieste, kde sa od neho odďeľuje malé vodné rameno.

Hniezdo u Malinova Hniezdo u Malinova Hniezdo u Malinova Hniezdo u Malinova Hniezdo u Malinova

text: medvedkudajlabku.sk, snímky vlastní (prosinec 2019)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.127 Malé Karpaty; Bratislava.

4. Váhovce (127 m n.m.)

Výhledna u Váhovců

Kraj: Trnavský

Okres: Galanta

Geomorfologický celek: Podunajská rovina

GPS (přibližné): 48°15'3.716"N, 17°47'42.615"E

snímek: FB, R. Mihalkovič

Váhovce jsou dvoutisícovou obcí na pravém břehu spodního toku Váhu, podle něhož nesou svůj název. V katastru obce začíná vodní dílo Kráľová, na jehož břehu byla koncem roku 2023 vybudována pozorovatelna ptactva, financovaná z Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová vypsaného Ministerstvem životního prostředí. Na levém břehu řeky má své dvojče v katastru obce Šoporňa.

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.152 - Nitrianska pahorkatina; Hlohovec.

5. Šoporňa - Bačorina (127 m n.m.)

Výhledna u Šoporni

Kraj: Trnavský

Okres: Galanta

Geomorfologický celek: Podunajská rovina

GPS (přibližné): 48°14'1.129"N, 17°48'48.676"E

snímek: google maps, R. Mihalkovič

Druhá pozorovatelna ptactva, "dvojče" Váhovců, byla vybudována v roce 2023 také na východní straně vodního díla Kráľová na Váhu, v lokalitě Bačorinaasi 2 km jižně od centra obce Šoporňa. Také zde si přijdou na své především cyklisté, kteří mohou snadno dojet ze Seredi pěknou trasou do Šali a dokonce celou nádrž po cyklotrase objet.

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.152 - Nitrianska pahorkatina; Hlohovec.

6. Kalinkovo (127 m n.m.)

Ptačí pozorovatelna u Kalinkova

Kraj: Bratislavský (Podunajsko)

Okres: Senec

Geomorfologický celek: Podunajská rovina

GPS: 48°3'31.445"N, 17°13'23.072"E

Na brehu východnej strany Zdrže Hrušov prekvapila cyklistov a turistov v roku 2016 veľmi nezvyčajná pozorovateľňa vtáctva. Je z drevenej palubovky a pripomína ležiace vtáčie krídlo. Vznikla v rámci workshopu v projekte Fakulty architektúry STU v Bratislave. Má rozmery 13 x 5,5 m a maximálnu výšku tvarovanej vyhliadkovej plošiny so zábradlím len niečo cez dva metre. Zhora vidno vodnú hladinu zdrže od juhovýchodu po severozápadu. Za malebnými ostrovčekmi zaujme predovšetkým 3 km vzdialená hať zdrže. V severovýchodnom až juhovýchodnom smere sa vinie hrádza zdrže, po ktorej sa pohybujú cyklisti a korčuliari. V klenutom tuneli pozorovateľne sa nachádza drevená oddychová plošina, umožňujúca schovať sa pred dažďom, vetrom či slnečnou páľavou. Pred vchodom do tunela je informačná tabuľa o prírode a pozorovaných živočíchoch.

K pozorovateľni vedie 3,5 km dlhá túra od Obecného úradu v Kalinkove, kam možno pricestovať autobusovou linkou Bratislava - Šamorín. Modro značkovaná trasa vedie po vedľajšej hrádzi a neskôr hustým lužným lesom. Nám prídeme k mostu cez ľavobrežný priesakový kanál. Za ním sa tiahne hlavná hrádza zdrže. Práve po nej sa pustíme doprava, pričom opustíme modrú značku, ktorá vedie po druhej strane priesakového kanála. Po vyše kilometri zbadáme pozorovateľňu na brehu. Na brehu porastenom stromami, už nejeden exemplár vďaka bobrom prestal rásť.

[Martin Veselý]: Výhled na přehradu je velmi zajímavý. V zimním období je ale na výhlednu s ohledem na kluzkou výstupovou plochu zákaz vstupu.

Výhled z pozorovatelny u Kalinkova Výhledna u Kalinkova Výhled z pozorovatelny u Kalinkova Výhled z pozorovatelny u Kalinkova Výhled z pozorovatelny u Kalinkova

text a snímek 1: L. Khandl, zbytek vlastní (prosinec 2018)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.143 - Gabčíkovo / č.127 Malé Karpaty; Bratislava.

7. Baka (120 m n.m.)

Ptačí pozorovatelna u Baky

Kraj: Trnavský

Okres: Dunajská Streda

Geomorfologický celek: Podunajská nížina

GPS: 47°53'32.697"N, 17°30'52.007"E

Pozorovateľnu vtáctva postavili pri brehu troch z nespočetných močaristých jazierok, ktoré sú pri dunajských ramenách. Blízke Bačianske rameno kúsok odtiaľ prechádza do Gabčíkovského ramena. Stavba je z dreva a má iba jednu vyhliadkovú plošinu, na ktorú sa vystupuje po obvodovom schodisku. Na severe a východe vidno iba lúku s vysokou hrádzou kanála Dunaja, na juhu a západe jazierka pokryté sčasti tŕstím. I keď sa stavba nachádza v katastri obce Baka a iba 1 km od tejto obce, prístupu z Baky bráni prívodný kanál Vodného diela Gabčíkovo. Treba ísť z Gabčíkova 6 km cez priehradu a potom po asfaltovej ceste vedľa kanálu smerom na severozápad. V závere zbadáme pozorovateľňu za lúkou na okraji lužného lesa. Ak máme dostatok času, vhodným spestrením je návrat späť po hrádzi dunajských ramien okolo bývalej horárne Dekan s mohutným dubom do prístavu pri starom Dunaji a odtiaľ k priehrade a do Gabčíkova. Táto trasa meria 10 km.

Výhled z ptačí pozorovatelny

text a snímky: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.143 - Gabčíkovo.

8. Okoč (109 m n.m.)

Výhledna poblíž Okoče

Historický region: Dolné Považie

Okres: Dunajská Streda

Geomorfologická jednotka: Podunajská rovina

GPS: 47°53'38.591"N, 17°46'52.686"E

Pozorovateľňu vtáctva a rozhľadňu v katastri obci Okoč postavili vedľa jazera pri Sokolskom kanáli. Je to jednoduchá drevená stavba s dvoma vyhliadkovými plošinami, vysoká približne 9 m. Na hornú vyhliadkovú plošinu vo výške 5,2 m treba vystúpiť po 20 schodíkoch. Pri rozhľadni umiestnili vďaka podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s., štyri informačné panely o Žitnom ostrove, jeho flóre a faune, osobitne vtáctve. Obďaleč sú na dvoch miestach lavice a stoly kôš na odpadky.

Okrem výhľadu na blízku vodnú hladinu sa ponúka kruhový výhľad na okolité polia vinice a blízke i vzdialenejšie lesíky.

Najkratší prístup z rozhľadni je od železničnej stanice Okoč. Najprv treba ísť k asfaltke smerujúcej na SZ do Dunajskej Stredy. Po 550 m odbočuje doľava cesta ku 1 km vzdialenému jazeru, pri ktorom stojí okrem rozhľadne aj Vinárstvo SANVIN. K rozhľadni vedie cestička okolo južného okraja jazera. Iná možnosť je prísť k rozhľadni z Hlavnej ulice v obci Okoč. Na jej juhozápadnom okraji pri bývalom mlyne postavenom z tehál odbočuje smerom na severozápad Vinohradská ulica. Na jej koniec pri rozhľadni treba prejsť pešo, na bicykli či autom 2 km, pretnúc železničnú trať.

[Martin Veselý]: Poté, co jsem na místě zjistil, že ze stavby není kromě minirybníčku pod ní vidět prakticky vůbec nic, přeřadil jsem ji do nižší kategorie výhleden.

Stanice Okoč Pohled z výhledny u Okoče Rozhledna Okoč Pohled z výhledny u Okoče Pohled z výhledny u Okoče

text: L. Khandl, snímky: vlastní (listopad 2016)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.154 Podunajská rovina – Veľký Meder.

9. Vojka (102 m n. m.)

Výhledna Vojka

Tradiční region: Dolný Zemplín

Okres: Trebišov

Geomorfologická jednotka: Východoslovenská rovina

GPS: 48°27'43.8"N, 21°54'59.6"E

GPS souřadnice: L. Khandl

[Ladislav Khandl]: Pozorovateľňu vtáctva v obci Vojka vybudovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko v rámci dlhodobých programov ochrany avifauny v chránených vtáčích územiach na východnom Slovensku. Stojí pri brehu mokrade Vojčianske jazero, v zadnej časti areálu Obecného úradu. Spozorovali tu hniezdenie bučiaka veľkého, kačíc divých, lysiek čiernych, trsteniarika a iných druhov. Vojka má autobusové spojenie s Kráľovským Chlmcom a železničnou stanicou Pribeník. Pozorovateľňa je blízko autobusovej zastávky Vojka, materská škola. Je vysoká 9,3 m. Na vyhliadkovú plošinu vo výške 5,5 m vedie 31 schodov. V smere na východ až juh vidno z nej na mokraď.

[Martin Veselý]: Tato stavba je pro mě velkým zklamáním, neboť kromě zarostlého a vyschlého mokřadu z ní nebylo vidět zhola nic. Obsahové kritérium turistické rozhledny tak nemůže naplnit. Kromě toho se nachází v areálu obecního úřadu (zajímavé, historické budovy), a je tedy přístupná pouze v jeho úředních hodinách. Například o víkendu tak najdeme branku zamčenou. Dále upozorňuji na nepřesné údaje o autobusových spojích v systému IDOS (na označnících byly údaje někde správné, někde chybné) a na nešikovnou orientaci v Královském Chľmci (např. jednosměrná zastávka Family, cukrárna je zcela bez označníku a jakýchkoli informací a protisměrná zastávka Kr. Chlumec, pekárna neuvádí všechny spoje), i když autobusy jezdí v zásadě spolehlivě; pro úspěch akce je třeba obrnit se trpělivostí a mít časovou rezervu.

Výhledna Vojka Výhledna Vojka Výhledna Vojka Výhledna Vojka Výhledna Vojka

snímky: vlastní (srpen 2020)

Výhledna je přístupná v otvírací době obecního úřadu.

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.148 Zemplínske vrchy – Latorická rovina.

10. Oborín (100 m n. m.)

Výhledna Oborín

Tradiční region: Dolný Zemplín

Okres: Michalovce

Geomorfologická jednotka: Východoslovenská rovina

GPS: 48°32'30.813"N, 21°53'47.869"E

Projekt vodní zážitkové cesty, který připravila obec Oborín, má zvýšit atraktivitu přilehlého regionu pro návštěvníky. V obci, která se nachází na pravém břehu Laborce, byla v rámci přeshraničního projektu vybudována naučná stezka a cyklostezka; výhledna je součástí naučné stezky. V obnoveném venkovském domě obec zřídila muzeum a zakoupila lodě a bicykly. Jak vyplývá z projektových propozic, cílem projektu je zpřístupnit přeshraniční oblast mezi Tokajem a Oborínem na řece Bodrog a jejích přítocích v 80kilometovém úseku pro vodní cestovní ruch, cykloturistiku a jízdy na koních. Maďarským partnerem projektu je Aggtelecký národní park. Dále došlo k celkové revitalizaci mrtvého ramene Laborce. Celkové náklady na projekt představovaly 503,5 tis. eur, Evropská unie se podílela na financování z 85 %.

Po pravdě řečeno, tato stavba je zcela zbytečná a neobstojí jako jakýkoli výhledový prvek. Na tom nemění nic ani to, že jde o vcelku milé místo a výhledna je pohledná, fotogenická. Přesto na rozdíl od Vojky rozhodně stojí za to do Oborína zavítat - povalový chodníček přes mrtvé rameno Laborce je úžasný a pohledy do divoké přírody dechberoucí. Průchod jím trvá asi deset minut, celkem (včetně času na prohlídku mokřadu) pak potřebujeme okolo půl hodiny. Od výhledny je velmi hezká návazná cesta k rozlivové hrázi, po které pohodlně dojdeme do sousední obce Veľké Raškovce; zatravněná cesta je v létě ideální pro procházku naboso.

Značení od zastávky autobusu Oborín, centrum až k povalovému chodníku je střídavé, proto je vhodné sledovat mapy.cz namísto zelené mapy VKÚ, na níž zákres terénu příliš neodpovídá realitě, případně se zeptat někoho z místních. Branka k chodníčku se na noc zamyká, ale otevřená by měla být celoročně. Na výhlednu vystoupáme po 31 schodech.

Pohled na mokřad Pohled na mokřad Pohled na mokřad Výhledna Oborín Výhledna Oborín

snímky: vlastní (srpen 2020)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.148 Zemplínske vrchy – Latorická rovina + aplikace mapy.cz.

11. Senné - Avescentrum (100 m n.m.)

Výhledna Avescentrum

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Geomorfologický celek: Východoslovenská rovina

GPS: 48°40'4.898"N, 22°1'53.899"E

Jednoduchou dřevěnou výhlednu určenou k pozorování ptactva postavila Slovenská ornitologická společnost v rámci LIFE projektu poblíž Avescentra v Senném. Je od něj vzdálená asi 100 m, hned za zahradou budovy. Na vyhlídkovou plošinu vede 23 schodů a vidíme louky a pastviny s rozhlednou Ostrovik, v pozadí pak pohoří Vihorlat. S ohledem na krytou plošinu s omezením za účelem sledování ptactva ji neřadím mezi pravé turistické rozhledny.

Pohled z výhledny

snímky: A. Průšová

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.147 - Východoslovenská rovina, Veľké Kapušany.

12. Senné - Sirmajky (100 m n.m.)

Senné - Sirmajky

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Geomorfologický celek: Východoslovenská rovina

GPS: 48°39'55.989"N, 22°3'15.973"E

snímek: L. Khandl

Další dřevěnou výhlednu v lokalitě Sirmajky postavila Slovenská ornitologická společnost v rámci LIFE projektu při říčce Okně asi 1 km východně od obce Senné. Na plošinu ve výšce necelých 3 metrů vede 15 schodů, rozhled je především na přilehlé Senianské rybníky.

Pohled z výhledny Sirmajky Pohled z výhledny Sirmajky Pohled z výhledny Sirmajky Pohled z výhledny Sirmajky Výhledna Sirmajky

snímky: A. Průšová (červen 2016)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.147 - Východoslovenská rovina, Veľké Kapušany.

13. Streda nad Bodrogom - Malodňa (99 m n.m.)

Výhledna u Malodni

Kraj: Košický

>Okres: Trebišov

Geomorfologická jednotka: Východoslovenská rovina

GPS: 48°22'51.1"N, 21°45'21.4"E

Rozhľadňa či pozorovateľňa vtáctva stojí v blízkosti mokraďového mŕtveho ramena Bodrogu s názvom Malodňa, kde hniezdia napríklad volavky popolavé alebo káne močiarne a pozorovať tam možno aj chavkoše nočné či beluše malé. Pozorovateľňu postavila v máji 2015 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko s pomocou európskych fondov. Nachádza sa na západnom okraji obce Streda nad Bodrogom, na Spodnej ulici, len 200 m pred Obecným úradom. Drevená rozhľadňa je vysoká 6,75 m a na jej vyhliadkovú plošinu vo výške 5,5 m vedie 22 schodov. Vidno z nej rameno Malodňa a na opačnej strane poskytuje pohľad na objekty v strede obce.

Do Stredy nad Bodrogom možno pricestovať osobným vlakom na trase Košice – Čierna nad Tisou, od stanice je rozhľadňa vzdialená 1 km. Dodajme, že pôvodne bola na mieste táto stavba (snímek: PavolG, www.freemap.cz - pozn. MV), ktorú neskoršie zbúrali a vymenili za súčasnú.

[Martin Veselý]: Také tuto stavbu jsem na základě osobní návštěvy, z důvodu umístění v obci a velmi omezeného rozhledu do krajiny, zařadil mezi výhledny.

Pohled z výhledny Pohled z výhledny Pohled z výhledny Pohled z výhledny Výhledna ve Stredě nad Bodrogom

text a poslední snímek: L. Khandl, zbytek vlastní (prosinec 2016)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.148 Zemplínske vrchy; Latorická rovina.

14. Ptačí pozorovatelna u Beši (100 m n.m.)

Výhledna u Beši

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Geomorfologický celek: Východoslovenská rovina

GPS: 48°31'22.6"N, 21°57'52.9"E

snímek: mapy.cz

Pozorovateľnu vtáctva postavila Štátna ochrana prírody v rámci projektu Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EH0P a štátneho rozpočtu SR na trase náučného chodníka vedúceho z Beše do Čičaroviec.

Do Beše premáva autobus z Veľkých Kapušian. Od informačných tabúľ pri obecnom úrade sa vyberieme južným a vzápätí východným smerom. Po ceste možno navštíviť rozhľadňu pri Čičarovciach.

text a GPS: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.147 - Východoslovenská rovina - Veľké Kapušany.

Úvodní stránka  I  Mapa výhleden  I  Jmenný seznam  I  Výhledny v Žilinském kraji  I  Výhledny - jih a západ  I  Výhledny - střed a východ