Rozhledny na Slovensku                Rozhledny na Slovensku  

   

ROZHLEDNY   •   VĚŽE   •   VÝHLEDNY   •   ZAJÍMAVOSTI   •   PŘÍHRANIČÍ

Aktuálně:

První letošní (a celkově jubilejní 150. přístupnou) rozhlednou se pravděpodobně stane Mojmírova bašta na Ostrém vrchu u Gbel; slavnostně zpřístupněna a vysvěcena bude v sobotu 17. června 2023 v 17.00. A připojím i pozvánku na svoji akci Rozhledy Vizovických vrchů v pátek 21. a v sobotu 22. července. Byl bych rád, kdyby si někdo ze slovenských rozhlednářů udělal čas podívat se pro změnu k nám.

Doplnil jsem informace a snímky z květnové návštěvy rozhledny Orgoňova Kýčera u Horné Marikové, postavené v září 2022.

Čtyři rozhledny jsou aktuálně rozestavěné - u Zuberce (okres Tvrdošín), na Marčulině v Levočských vrších (okres Levoča), na Ostrém vrchu u Gbel (okres Skalica, otevírá se 17. 6.) a na nepojmenované kótě (v žádosti o dotaci je uveden místní název Kremenec) na úbočí vrchu Koľvek u Kluknavy (okres Gelnica).

Duben 2023 - Navštívil jsem tři výhledny: na meandry Lúžňanky u Liptovské Lúžné, Brotnicu u Necpal a Kolibu u Papradna; dalekou dohledností mne po předchozí listopadové mlze přivítala také oravská rozhledna Machy u Zuberce.

Doplnil jsem informace a snímky k rozhlednám Ibovka u Trenčína a Smrekovka u Nové Bystrici; obě byly veřejnosti zpřístupněny na podzim 2022.

Do databáze jsem přidal hned dvě výhledny téhož jména - Tri studničky u Domaniži a Tri studničky u Kolárovic. Naopak David Vlk poukázal na nepřístupnost protipožární věže Luby u Vysoké nad Kysucou; na 150. přístupnou rozhlednu si tak musíme ještě počkat.

Listopad 2022 - Záměr zdolat oravskou rozhlednu Machy u Zuberce se sice podařil, mlha a sněžení však žádné výhledy neumožnily. Zadostiučinění následně poskytla věž penzionu Koliba v Dolném Kubíně, objevená přímo v terénu. Navštívil jsem rovněž hradní vyhlídku na Považském hradě a obří lavičku u Stránského.

Cestou na oficiálně nepřístupný Dolný Chotár jsem na návsi v Trsticích objevil výhlednu na parčík s památníkem. Přírodnější charakter pak měla výhledna Kamenínske slanisko nedaleko Štúrova.

Kostelní věž ve Stropkově jsem bohužel našel zavřenou kvůli rekonstrukci kostela, a tak jsem pouze vystoupal na navýšenou rozhlednu na Čierné hoře u Svidníku a rozhledově nečekaně atraktivní výhlednu v Hrašovíku u Košic.

Obří lavičky jsou stavbami jednoduchými a levnými, přitom na hornatém Slovensku rozhledově vděčnými. Není proto divu, že leckdy dostanou před rozhlednami či výhlednami přednost. Nově těmto sympatickým vyhlídkovým stavbám věnuji samostatnou kartu, na kterou jsem doplnil hned sedm nových přírůstků. Pět z nich vzniklo v Žilinském kraji: na Kykule u Skalitého, ve Stránském u Rajeckých Teplic, nad Dolným Hričovem, nad Korňou a u Čičman; z dalších krajů zařazuji Mýto pod Ďumbierom v okrese Brezno a Patu u Seredi v okrese Galanta.

Pominutí letošních horkých dní jsem oslavil výstupem na rozhledově vděčnou věž kostela na Živčákové.

Třístou stavbu jsem popsal díky Aleně Průšové, jde o výhlednu v bludišti Čertova skala ve Staré Ľubovně. Dalšími novinkami jsou vyhlídky nad obcí Chľaba u Štúrova a v Sirku nedaleko Revúci.

Po opravách je opět zpřístupněn Veľký Dudok u Nevidzan. Na druhé straně bohužel zaznamenávám vcelku očekávaný úbytek - stržena byla rozhledna Poľana u Myjavy.

V srpnu 2022 jsem opět navštívil své oblíbené východní Slovensko. Výstupem na rozhledny Schulerloch u Spišské Nové Vsi a Osoj u Hostovic jsem po 17 letech rozhlednaření navštívil všechny rozhledny v bývalém Československu. Pro zajímavost, aktuálně přístupných jich eviduji 586 (v Česku 440, na Slovensku 146). Zdá se, že u nás se rozhlednový boom definitivně zastavil (pozn. únor 2023 - v roce 2022 vůbec poprvé za posledních 30 let nedošlo ke zvýšení počtu přístupných rozhleden). Na Slovensku po pandemii rovněž pozorujeme útlum, zatím však rozhledny stále zvolna přibývají. Dále jsem až na místě zjistil, že je uzavřená věž Spišského hradu, oplátkou se mi však úplnou náhodou podařilo navštívit kostelní věž v Revúce. A jako bonus doplňuji poněkud bezútěšné hlášení o zdevastované věži u Zemplínské šíravy.

O červencových svátcích jsem navštívil méně známou věž hradu Revište, rozhlednu Perínske rybníky, věž kostela ve Zvolenu a výhledny Na Kalníku a Na Tŕní.

Duben 2022 - O Velikonocích jsem navštívil tři nové rozhledny na Šariši - Malkovskou hôrku u Prešova, Na staré sjezdovce u Svidníku a Údolí smrti u Kružlové. Nevynechal jsem ani výhledny na Bartákové u Zámutova.

Mezi rozhledové zajímavosti jsem zařadil kovovou vyhlídkovou konstrukci na Plešovice u Tlmačů a Myšľanskou vyhliadku, mezi výhledny pak poněkud hybridní nástavbu u obce Černík.

Říjen 2021 - V regionech Orava a Turiec jsem navštívil rozhledny Harvelku a Vrchy u Krušetnici, obří lavičku Gardeon, Oravský hrad a tři výhledny - Hradisko u Nolčova, Na Tankové cestě u Bystričky a Pod Bokšínom u Trebostova.

Dřevěné prvky v krajině s vyhlídkovými motivy jsou novinkou turistické sezóny 2021. Posbíral jsem jich pět - tři obří lavičky (Kláštor pod Znievom, Slaná voda u Oravské Polhory, Skýcov), žebřík u Tesárskych Mlyňan a výhlednu s houpačkou Bačov stolec.


* * * * *


Vítejte na webových stránkách o slovenských rozhlednách. Jsou dílem týmovým - za jejich vznik vděčím především PhDr. Ladislavu Khandlovi. Aktuálními přispěvateli jsou zejména Alena Průšová, Juro Marťáčik a Pavel Gejdoš. Zvláštní poděkování patří přítelkyni Ireně, která mne na většině cest doprovází. Ocenění však zaslouží všichni, kdo v průběhu existence webu přispěli jakoukoli informací nebo snímkem. Děkuji vám!

Doplňující informace či snímky mně můžete zasílat e-mailem.

Abych udržel "čistotu" pojmu rozhledna a zabránil tak jeho nežádoucí devalvaci na úkor kvality, mezi pravé turistické rozhledny neřadím tyto typy staveb:

  • vyhlídkové stavby, jejichž výhledová plošina nepřesahuje 4 m (Hájnica, Kamenité, Sirmajky), příp. tuto hranici přesahuje, ale neposkytuje globální rozhled (Okoč, Záleský maják, Vojka, Oborín); všechny tyto stavby zde nicméně popisuji a označuji je jako výhledny,
  • vyhlídkové stavby s možným přístupem v úrovni terénu (Stráž nad Vinicou, Myšľanská vyhliadka),
  • stavby, které nejsou veřejnosti oficiálně zpřístupněny, jakkoli všechna ostatní kritéria splňují (Senec, Stratenka, U Šeliho),
  • věžovité objekty, na které lze sice vylézt, ale nejsou k rozhledům určeny a upraveny (Jelenec, Petrklín, Vŕšok),
  • hradní, zámecké, kostelní, městské a ostatní (např. technologické) vyhlídkové věže,
  • stavebně upravené přírodní vyhlídky (těm se na tomto webu nevěnuji),
  • vyhlídky z teras či ochozů budov.

Mezi rozhledny výjimečně uznávám stavby, jejichž původní účel byl jiný, avšak později byly na turistické rozhledny upraveny a takto jsou turistickou veřejností také vnímány (Vartovka, Vodárenská věž v Prešově). Zpravidla však tyto věže i po rekonstrukci a zpřístupnění za účelem výhledu ponechávám v kategoriích vyhlídkových věží (Šomoška, Budatín, Katarínka). Tím ovšem nechci říci, že tyto kategorie vyhlídkových staveb nestojí za návštěvu. Naopak! Všechny typy se pokouším na těchto stránkách popsat. Jsem si ovšem vědom toho, že nižší typy staveb není možné, vzhledem k absenci výškového omezení zdola, reálně nalézt a zmapovat všechny.

Přeji Vám mnoho pěkných zážitků a dalekých rozhledů!

Martin Veselý

TOPlist  ©     2009 - 2023     •     Martin Veselý     •     Všechna práva vyhrazena