VÝHLEDNY

- u vodních ploch a toků

V roce 2015 jsem vytvořil samostatnou kategorii drobných vyhlídkových staveb, jejichž vyhlídková plošina nepřesahuje výšku 4 metry. Tyto stavby neřadím mezi pravé turistické rozhledny a na těchto stránkách je označuji jako výhledny. Je zřejmé, že na rozdíl od rozhleden nemohou být, právě s ohledem na neomezenou výšku zdola, zmapovány úplně všechny. Pokusil jsem se nicméně vytvořit určitý základní soubor, který od té doby postupně doplňuji.

V srpnu 2017 již bylo zmapovaných objektů tolik, že jsem vyčlenil samostatnou kartu na výhledny umístěné v rovině poblíž vodních ploch (rybníků, přehrad, slepých ramen či mokřadů) budované obvykle jako tzv. ptačí pozorovatelny.

Všechny objekty popsané na této kartě jsou volně přístupné.

1. Záleský maják (130 m n.m.)

Záleský maják

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Geomorfologický celek: Podunajská nížina

GPS: 48°09'39.9"N, 17°16'48.6"E

V roku 2014 priatelia a dobrovoľníci občianskeho združenia Naše Zálesíčko vybudovali na brehu Malého Dunaja drevenú rozhľadňu, na ktorú prispela Nadácia Ekopolis v rámci projektov Zelené oázy. Rozhľadňa má zaujímavý, netradičný vzhľad. Betónový podklad kotví kolmo do kruhu s vonkajším priemerom 335 cm postavené hranoly, hore pospájané kovovou obručou. Vnútri je točité schodisko z vodorovne situovaných hranolov. Na konci takmer polovici kolmých hranolov, ktoré prečnievajú vyhliadkovú plošinu a tvoria aj zábradlie rozhľadne, je umiestnených 22 vyobrazení živočíchov, ktoré možno v lokalite vidieť. Ide napríklad o belušu veľkú, nutriu riečnu, kormorána veľkého či bobra európskeho. Z plošiny rozhľadne je však pomerne slabý výhľad. Vidno prakticky len hladinu Malého Dunaja a topoľov pri nej vo východnom až južnom smere, po trištvrte kilometra vzdialený most cez rieku. Malebné sú ale aj pohľady na zákutia rieky, na zmenšenú repliku vodného mlyna a na brehy, na ktorých sa v máji vynímajú veľké kvety kosatca žltého. V blízkosti rozhľadne je informačná tabuľa o živote na vode a nechýbajú lavičky a ohnisko pre návštevníkov.

Rozhľadňa sa nachádza asi 50 m od obrátky autobusovej linky z Bratislavy do Zálesia (zastávka Roľnícke družstvo).

Výhled ze Záleského Majáku

text a snímky: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.127 Malé Karpaty; Bratislava.

2. Ptačí pozorovatelna u Kalinkova (127 m n.m.)

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Geomorfologický celek: Podunajská nížina

GPS: 48°03'20.635"N, 17°13'44.682"E

Na brehu východnej strany Zdrže Hrušov prekvapila cyklistov a turistov v roku 2016 veľmi nezvyčajná pozorovateľňa vtáctva. Je z drevenej palubovky a pripomína ležiace vtáčie krídlo. Vznikla v rámci workshopu v projekte Fakulty architektúry STU v Bratislave. Má rozmery 13 x 5,5 m a maximálnu výšku tvarovanej vyhliadkovej plošiny so zábradlím len niečo cez dva metre. Zhora vidno vodnú hladinu zdrže od juhovýchodu po severozápadu. Za malebnými ostrovčekmi zaujme predovšetkým 3 km vzdialená hať zdrže. V severovýchodnom až juhovýchodnom smere sa vinie hrádza zdrže, po ktorej sa pohybujú cyklisti a korčuliari. V klenutom tuneli pozorovateľne sa nachádza drevená oddychová plošina, umožňujúca schovať sa pred dažďom, vetrom či slnečnou páľavou. Pred vchodom do tunela je informačná tabuľa o prírode a pozorovaných živočíchoch.

K pozorovateľni vedie 3,5 km dlhá túra od Obecného úradu v Kalinkove, kam možno pricestovať autobusovou linkou z Bratislavy. Modro značkovaná trasa vedie po vedľajšej hrádzi a neskôr hustým lužným lesom. Nám prídeme k mostu cez ľavobrežný priesakový kanál. Za ním sa tiahne hlavná hrádza zdrže. Práve po nej sa pustíme doprava, pričom opustíme modrú značku, ktorá vedie po druhej strane priesakového kanála. Po vyše kilometri zbadáme pozorovateľňu na brehu. Na brehu porastenom stromami, už nejeden exemplár vďaka bobrom prestal rásť.

Výhled z pozorovatelny u Kalinkova

text a snímky: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.143 - Gabčíkovo / č.127 Malé Karpaty; Bratislava.

3. Ptačí pozorovatelna u Čunova (126 m n.m.)

Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava V

Geomorfologický celek: Podunajská nížina

GPS: 48°02'28.2"N, 17°12'19.0"E

Zdrž Hrušov sa stala po vybudovaní Vodného diela Gabčíkovo významným zimoviskom vodného vtáctva, celkovo tu pozorovali viac ako 115 druhov. Práve tu pri Dunaji na jeseň v roku 2016 pribudla nová drevená pozorovateľňa vtáctva. Investorom bola Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici. Projektantom rozhľadne bol Ing.arch. Tibor Miklós. Stavbu vyhotovila s.r.o. CANSTAV z Námestova. Bola súčasťou projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Na vyhliadkovú plošinu so zábradlím vedie zalomené schodisko s 27 schodmi. Z plošiny rozhľadne je polkruhový výhľad na hladinu zdrže od severu k juhu. Druhý polkruh tvorí clona vysokých topoľov tiahnucich sa v páse lesíka pri brehu Dunaja. V severnom smere vidno vrcholky Pezinských Karpát s dominantnou Veľkou homoľou a v juhovýchodnom smere priehradu zdrže. Z veže pravdaže vidieť aj lode premávajúce zdržou vo vyznačených koridoroch. Na vyhliadkovej plošine je informačná tabuľa o najvýznamnejších 18-tich druhoch vodného vtáctva a nechýbajú lavičky pre návštevníkov.

Východiskom 2,5 km dlhej túry k rozhľadni je z bratislavskej mestskej časti Čunovo. Premáva tam z centra mesta od Mosta SNP autobus č.91. Vystúpiť treba na zastávke Miestny úrad, v blízkosti je reštaurácia Furmanka. Treba sa kúsok vrátiť k Ražnej ulici a tam zabočiť na ňu doľava. Na konci ulice znovu zahneme doľava, na ulicu Na hrádzi. Po chvíli uvidíme napravo slepú asfaltovú uličku. Prechádzame po nej, z oboch strán je lemovaná hustým lužným lesov, v ktorom v máji ostro vonia kvitnúci cesnak medvedí. Cestička končí pri moste cez pravostranný priesakový kanál vodného diela. Kanál vedľa hrádze vytvára svojím vodným stĺpcom neutralizačný protitlak voči vodnej zdrži na druhej strane hrádze. Na druhej strane mosta je vítanou možnosťou občerstviť sa v bufete Obrátka. Od bufetu vedie trasa po korune hrádze proti toku priesakového kanála. Po vyše kilometri prídeme k ďalšiemu mostu cez priesakový kanál. Tu odbočuje doprava na východ cez lesík chodník a neskôr lesná cesta, ktorá nás po chvíli privedie k pozorovateľni. Po oboch stranách lesnej cesty vidno nejeden strom, ktorého rast prerušili bobry.

Výhled z ptačí pozorovatelny

text, GPS a snímky: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.143 - Gabčíkovo / č.127 Malé Karpaty; Bratislava.

4. Ptačí pozorovatelna u Beši (100 m n.m.)

Obrázek není k dispozici.

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Geomorfologický celek: Východoslovenská rovina

GPS: 48°31'22.6"N, 21°57'52.9"E


Pozorovateľnu vtáctva postavila Štátna ochrana prírody v rámci projektu Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EH0P a štátneho rozpočtu SR na trase náučného chodníka vedúceho z Beše do Čičaroviec.

Do Beše premáva autobus z Veĺkých Kapušian. Od informačných tabúĺ pri obecnom úrade sa vyberieme južným a vzápätí východným smerom. Po ceste možno navštíviť rozhĺadňu pri Čičarovciach.

text a GPS: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.147 - Východoslovenská rovina - Veĺké Kapušany.

5. Ptačí pozorovatelna u Baky (120 m n.m.)

Ptačí pozorovatelna u Baky

Kraj: Trnavský

Okres: Dunajská Streda

Geomorfologický celek: Podunajská nížina

GPS: 47°53'32.8"N, 17°30'52.2"E

Pozorovateľnu vtáctva postavili pri brehu troch z nespočetných močaristých jazierok, ktoré sú pri dunajských ramenách. Blízke Bačianske rameno kúsok odtiaľ prechádza do Gabčíkovského ramena. Stavba je z dreva a má iba jednu vyhliadkovú plošinu, na ktorú sa vystupuje po obvodovom schodisku. Na severe a východe vidno iba lúku s vysokou hrádzou kanála Dunaja, na juhu a západe jazierka pokryté sčasti tŕstím. I keď sa stavba nachádza v katastri obce Baka a iba 1 km od tejto obce, prístupu z Baky bráni prívodný kanál Vodného diela Gabčíkovo. Treba ísť z Gabčíkova 6 km cez priehradu a potom po asfaltovej ceste vedľa kanálu smerom na severozápad. V závere zbadáme pozorovateľňu za lúkou na okraji lužného lesa. Ak máme dostatok času, vhodným spestrením je návrat späť po hrádzi dunajských ramien okolo bývalej horárne Dekan s mohutným dubom do prístavu pri starom Dunaji a odtiaľ k priehrade a do Gabčíkova. Táto trasa meria 10 km.

Výhled z ptačí pozorovatelny

text a snímky: L. Khandl

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.143 - Gabčíkovo.

6. Okoč (109 m n.m.)

Výhledna poblíž Okoče

Historický region: Dolné Považie

Okres: Dunajská Streda

Geomorfologická jednotka: Podunajská rovina

GPS: 47°53'38.52"N 17°46'53.13"E

Pozorovateľňu vtáctva a rozhľadňu v katastri obci Okoč postavili vedľa jazera pri Sokolskom kanáli. Je to jednoduchá drevená stavba s dvoma vyhliadkovými plošinami, vysoká približne 9 m. Na hornú vyhliadkovú plošinu vo výške 5,2 m treba vystúpiť po 20 schodíkoch. Pri rozhľadni umiestnili vďaka podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s., štyri informačné panely o Žitnom ostrove, jeho flóre a faune, osobitne vtáctve. Obďaleč sú na dvoch miestach lavice a stoly kôš na odpadky.

Okrem výhľadu na blízku vodnú hladinu sa ponúka kruhový výhľad na okolité polia vinice a blízke i vzdialenejšie lesíky.

Najkratší prístup z rozhľadni je od železničnej stanice Okoč. Najprv treba ísť k asfaltke smerujúcej na SZ do Dunajskej Stredy. Po 550 m odbočuje doľava cesta ku 1 km vzdialenému jazeru, pri ktorom stojí okrem rozhľadne aj Vinárstvo SANVIN. K rozhľadni vedie cestička okolo južného okraja jazera. Iná možnosť je prísť k rozhľadni z Hlavnej ulice v obci Okoč. Na jej juhozápadnom okraji pri bývalom mlyne postavenom z tehál odbočuje smerom na severozápad Vinohradská ulica. Na jej koniec pri rozhľadni treba prejsť pešo, na bicykli či autom 2 km, pretnúc železničnú trať.

[Martin Veselý]: Poté, co jsem na místě zjistil, že ze stavby není kromě minirybníčku pod ní vidět prakticky vůbec nic, přeřadil jsem ji do nižší kategorie výhleden.

Stanice Okoč Pohled z výhledny u Okoče Rozhledna Okoč Pohled z výhledny u Okoče Pohled z výhledny u Okoče

text: L. Khandl, snímky: vlastní (listopad 2016)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.154 Podunajská rovina – Veľký Meder.

7. Senné - Avescentrum (100 m n.m.)

Výhledna Avescentrum

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Geomorfologický celek: Východoslovenská rovina

GPS: 48°40'04.8"N, 22°01'53.5"E

Jednoduchou dřevěnou výhlednu určenou k pozorování ptactva postavila Slovenská ornitologická společnost v rámci LIFE projektu poblíž Avescentra v Senném. Je od něj vzdálená asi 100 m, hned za zahradou budovy. Na vyhlídkovou plošinu vede 23 schodů a vidíme louky a pastviny s rozhlednou Ostrovik, v pozadí pak pohoří Vihorlat. S ohledem na krytou plošinu s omezením za účelem sledování ptactva ji neřadím mezi pravé turistické rozhledny.

Rozcestník u kaštielu v Senném Pohled z výhledny

snímky: A. Průšová

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.147 - Východoslovenská rovina, Veĺké Kapušany.

8. Senné - Sirmajky (100 m n.m.)

Senné - Sirmajky

Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Geomorfologický celek: Východoslovenská rovina

GPS: 48°39'56.1"N, 22°03'16.0"E

snímek: L. Khandl

Další dřevěnou výhlednu v lokalitě Sirmajky postavila Slovenská ornitologická společnost v rámci LIFE projektu při říčce Okně asi 1 km východně od obce Senné. Na plošinu ve výšce necelých 3 metrů vede 15 schodů, rozhled je především na přilehlé Senianské rybníky.

Pohled z výhledny Sirmajky Pohled z výhledny Sirmajky Pohled z výhledny Sirmajky Pohled z výhledny Sirmajky Výhledna Sirmajky

snímky: A. Průšová (červen 2016)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.147 - Východoslovenská rovina, Veĺké Kapušany.

9. Streda nad Bodrogom - Malodňa (99 m n.m.)

Výhledna u Malodni

Kraj: Košický

Okres: Trebišov

Geomorfologická jednotka: Východoslovenská rovina

48°22'51.1"N, 21°45'21.4"E

Rozhľadňa či pozorovateľňa vtáctva stojí v blízkosti mokraďového mŕtveho ramena Bodrogu s názvom Malodňa, kde hniezdia napríklad volavky popolavé alebo káne močiarne a pozorovať tam možno aj chavkoše nočné či beluše malé. Pozorovateľňu postavila v máji 2015 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko s pomocou európskych fondov. Nachádza sa na západnom okraji obce Streda nad Bodrogom, na Spodnej ulici, len 200 m pred Obecným úradom. Drevená rozhľadňa je vysoká 6,75 m a na jej vyhliadkovú plošinu vo výške 5,5 m vedie 22 schodov. Vidno z nej rameno Malodňa a na opačnej strane poskytuje pohľad na objekty v strede obce.

Do Stredy nad Bodrogom možno pricestovať osobným vlakom na trase Košice – Čierna nad Tisou, od stanice je rozhľadňa vzdialená 1 km. Dodajme, že pôvodne bola na mieste táto stavba (snímek: PavolG, www.freemap.cz - pozn. MV), ktorú neskoršie zbúrali a vymenili za súčasnú.

[Martin Veselý]: Také tuto stavbu jsem na základě osobní návštěvy, z důvodu umístění v obci a velmi omezeného rozhledu do krajiny, zařadil mezi výhledny.

Výhledna ve Stredě nad Bodrogom Pohled z výhledny Výhledna ve Stredě nad Bodrogom Výhledna ve Stredě nad Bodrogom Pohled z výhledny

Pohled z výhledny Pohled z výhledny Pohled z výhledny Pohled z výhledny Pohled z výhledny

GPS, text a snímky 1-2: L. Khandl, zbytek vlastní (prosinec 2016)

Turistická mapa VKÚ 1:50.000 č.148 Zemplínske vrchy; Latorická rovina.

Úvodní stránka I Jmenný seznam I Výhledny v Žilinském kraji I Výhledny v jiných krajích