Přístupné kostelní věžeKostelní věže jsou poměrně četným typem přístupných vyhlídkových věží. Proto jim zde věnuji samostatnou stránku. Obvykle jde o historické věže ve městech, výjimkou je novodobý poutní kostel na vrchu Živčáková na Kysucích.

Na samostatných stránkách pak uvádím hradní a zámecké věže a ostatní přístupné věže.


1. Věž poutního chrámu na Živčákové

Kostelní věž Živčáková

Kraj: Žilinský, region Kysuce

Okres: Čadca

Typ: kostelní věž

Přístupnost: celoroční za pěkného počasí, V-X 12.30-17, XI-IV 12.30–15, po domluvě s knězem nebo s kostelníkem

údaje o přístupnosti: Ivan Mahrík (farnost Korňa)

Chrám Panny Marie Matky Církve (spadá pod farnost v Korni) byl slavnostně vysvěcen 4. října 2015 za účasti řady biskupů a asi 15 000 věřících. Vyhlídková věž má výšku 43 m, 138 schodů a vzhledem k horské poloze nabízí daleké rozhledy především na Beskydy a Javorníky.

Kostel na Živčákové Výhled z věže Výhled z věže

snímky: A. Průšová (duben 2016)

2. Kostel sv. Michala v Hlohovci

Kostelní věž v Hlohovci

Kraj: Trnavský

Město: Hlohovec

Typ: kostelní věž

Přístupnost: duben až říjen (víkendy 13-18, pracovní dny po domluvě)

snímek: Wikipedia SK

Pohľad na Hlohovec a okolie z výšky 27 metrov umožnilo Hlohovčanom aj návštevníkom mesta sprístupnenie veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Michala Archanjela. Zabezpečuje ju Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré si vežu prenajíma od cirkvi; to sa zároveň postaralo o úpravy, ktoré zvýšili bezpečnosť návštevníkov. Farský Kostol sv. Michala Archanjela je najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou Hlohovca. Jeho pôvod siaha do druhej polovice 13. a začiatku 14. storočia.

Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže

text: www.trnavskyhlas.sk, snímky: L. Hnyk

3. Kostel sv. Michala ve Skalici

Kostelní věž ve Skalici

Kraj: Trnavský

Město: Skalica

Typ: kostelní věž

Přístupnost: sezónní (květen až září), pátek až neděle

Skalica je okresní město v Trnavském kraji (14.700 obyvatel), vzdálené pouhé 2,5 km od hranic s Českou republikou.

Původně gotický farní kostel sv. Michala je nejstarším ze šesti zdejších kostelů. Jeho výstavba započala po roce 1372, kdy byla Skalica povýšena na svobodné královské město. Pozdněrenesanční přestavba byla provedena v letech 1622 - 1631, poté co kostel v r. 1620 vyhořel. Gotická hranolová věž s renesančním arkádovým ochozem nabízí překrásný výhled na město a okolí; vystoupáme na ni po 120 dřevěných schodech a cestou mineme zvony z r. 1929.

Výhled z kostelní věže Výhled z věže Výhled z kostelní věže

snímky: P. Gejdoš

4. Katarína (Věž bývalého kostela sv. Kataríny, 329 m)

Věž Katarína

Kraj: Trnavský

Okres: Trnava

Geomorfologický celek: Malé Karpaty

GPS: 48°33'18.8"N, 17°32'8.4"E

Desať rokov trvalo úsilie dobrovoľníkov z občianskeho združenia Katarínka, než sa im s veľkou námahou podarilo premeniť 30 m vysokú vežu bývalého kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej nad Naháčom na vyhliadkovú vežu. Vo veži z roku 1710 sa nezachovali nijaké pôvodné podlažia či schody. Bolo nutné opraviť a konzervovať múry veže, vybudovať šesť drevených podlaží a osadiť kovové točité schodištia a strmé drevené rebríky. To všetko popri opravách a konzervácii celého bývalého kostola i kláštora. Svoje dielo predstavili verejnosti tohto roku (2017) na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Po zdolaní 137 schodíkov a priečok rebríkov sa z vrcholovej plošiny otvára krásny kruhový výhľad. Dominuje v ňom zdanlivé trojvršie Veterlín, Čelo a Záruby (na západe), vidno aj Klenovú (na severe), Trnavu a Naháč (na juhu).

Najkratší prístup k veži je z obce Naháč, kam premáva autobus z Trnavy. Modrá trasa síce začína pri kostole na kopci v Naháči, väčšina autobusov však stojí na zastávke Naháč, obec. Odtiaľ asi 300 m k modrej značke na severozápad, k Pamätnému domu Juraja Fándlyho. Oproti v záhrade pri škole rastie chránená Fándlyho jabloň, ktorá nekvitne a predsa máva jablká, ovšem bez jadierok, čo je genetická rarita. Po modrej značke hore údolím až ku zrúcanine kostola a kláštora (3/4 hod).

Veža je prístupná len so sprievodcom, v priaznivom počasí, v sobotu (9-17 h) a nedeľu 9-15 h), od 5.júla do septembra. Deti môžu vystupovať, ak merajú viac ako 130 cm. Vstup je bezplatný, nevylučuje však príspevok na činnosť občianskeho združenia Katarínka. V blízkosti bývalého kostola a kláštora je vybudovaná Lesná železnica Katarínka, ktorá je ukážkou diela, ktorého trasa viedla zopár kilometrov ďalej, zo Smoleníc cez Dobrú Vodu. Ukážky jazdy malej lokomotívy s vagónmi po 200 m dlhej trati bývajú na víkendový Deň detí, na deň sv. Cyrila a Metoda a pri ďalších príležitostiach.

Poloha věže v mapě Výhled z kostelní věže Věž Katarína

mapka: mapy.cz, text a snímky: L. Khandl

Věž je přístupná o víkendech od července do září, s průvodcem.

Turistická mapa: VKÚ č. 129 Malé Karpaty, Bradlo

5. Burianova věž v Žilině

Burianova věž v Žilině

Kraj: Žilinský

Město: Žilina

Typ: kostelní věž

Přístupnost: celoroční, časy prohlídek zde

snímek: vlastní (září 2016)

Burianova věž je 46 m vysoká renesanční zvonice pojmenovaná podle Buriana Svetlovského z Vlčnova, který ji v první polovině 16. století jako tehdejší vlastník města postavil. Najdeme ji na Katedrálním náměstí. Na tomtéž náměstí (ve směru od nádraží vepředu vlevo) sídlí i informační centrum, které zajišťuje bezplatné prohlídky věže. Na otevřený ochoz stačí zdolat 88 schodů, které vedou i kolem šestice krásných zvonů. K výhledům Vás zvou snímky Aleny Průšové (při osobní návštěvě jsem měl silný opar).

Výhled z Burianovy věže Výhled z Burianovy věže Výhled z Burianovy věže Výhled z Burianovy věže Výhled z Burianovy věže

snímky: A. Průšová

6. Kostel sv. Martina v Trstené

Kostelní věž v Trstené

Kraj: Žilinský

Okres: Tvrdošín

Typ: kostelní věž

Přístupnost: po dohodě (zřejmě v TIC)

Římskokatolický kostel sv. Martina v Trstené je postaven na gotických základech ze 14. až 15. století. Kostel byl v minulosti několikrát přestavěn. První přestavba byla provedena v letech 1710 až 1747. V okolí kostela byly do hradeb vbudovány kamenné zpovědnice na způsob výklenků a polygonální kaple Svatého kříže. Přestavba byla ukončena vytvořením barokní cibulovité věže. Během druhé světové války byl kostel značně poškozen. Rekonstrukce chrámu byla provedena v letech 1946 až 1948.

Pohled z věže kostela v Trstené Výhled z věže kostela v Trstené

snímky: P. Gejdoš, text: Wikipedie

7. Kostel sv. Kateřiny v Kremnici

Kostelní věž v Kremnici

Kraj: Banskobystrický

Město: Kremnica

Typ: kostelní věž

Přístupnost: celoroční, více zde

snímek: wikipedia.sk

Kostol sv. Kataríny, patrónky mesta, je dominantou areálu Mestského hradu v Kremnici umiestneného na hradnom návršiu, ktoré patrí k najstaršie osídleným lokalitám mesta. Mestský hrad tvorí komplex stredovekých stavieb zo 14. – 15. storočia, chránených dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku. Kostol s neogotickým interiérom je známy aj vďaka jedinečným organovým koncertom. Ku kostolu bola v 15. storočí pristavaná veža, ktorá má dnes renesančnú podobu (po požiari v roku 1560). Po stáročia v nej sídlili strážcovia a ohlasovali nebezpečenstvo.

V súčasnosti funguje izba strážcov ako expozícia a zároveň je odtiaľ najkrajší výhľad na panorámu mesta a okolie. Návštevníci sa k nej dostanú výstupom po 127 točitých kamenných schodoch.

text: NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica

Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže Kremnický hrad

snímky: A. Průšová (1-4), Wikipedia.sk (5)

8. Věž katedrály v Nitře

Věž Nitrianskeho hradu

Kraj: Nitrianský

Město: Nitra

Typ: kostelní věž

Přístupnost: duben až říjen 10-18 mimo pondělí

Ochoz věže katedrály Nitrianského hradu byl po přestavbě zpřístupněn veřejnosti v roce 2015.

Další informace je možné získat zde.

Výhled z věže

snímky: L. Hnyk

9. Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Spišské Nové Vsi

Věž kostela ve Spišské Nové Vsi

Kraj: Prešovský

Adresa: Radničné námestie 6

Typ: kostelní věž

Přístupnost: celoroční

Najcharakteristickejšiu časť siluety mesta tvorí neogotická veža Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie vysoká 87 m, postavená v rokoch 1892 až 1893 podľa plánov profesora Imricha Steindla. Je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Na jej štyroch stranách sa nachádza až sedem hodinových ciferníkov, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. Poskytuje nádherný výhľad na mesto a široké okolie s panorámou Vysokých Tatier. Od roku 2008 je zapísaná do Knihy slovenských rekordov.

Vo veži sa zároveň nachádza najvyššie položená zvonica na Slovensku. Návštevníci pri výstupe na ňu majú možnosť obdivovať päticu zvonov, z ktorej najstarším je tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm z roku 1486. Na veži sú umiestnené sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna, pochovaného na tunajšom cintoríne.

Výstupy na kostolnú vežu so sprievodcom zabezpečuje celoročne Turistické informačné centrum.

Výhled z věže Výhled z věže

snímky: L. Hnyk

10. Chrám sv. Egídia v Bardejově

Chrám sv. Egídia s věží

Kraj: Prešovský

Typ: kostelní věž

Přístupnost: celoroční, vstupné 3 €

snímek: vlastní (srpen 2014)

Chrám sv. Egídia je druhým najväčším v Košickej arcidiecéze. Je dlhý 50 m a široký 31 m. Prostredná časť kostola so svätyňou a hlavnou loďou sú vysoké 24 metrov. Veža baziliky meria 76 metrov a zaraďuje sa medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku. Veža je šesťposchodová, na štvrtom poschodí je umiestnená zvonica s novými zvonami Ján a Urban, osadenými v roku 1995, a pôvodný zvon Signum, vyrobený v roku 1625. Pôvodné zvony Ján a Urban boli osadené pred baziliku. Vyhliadka sa nachádza na šiestom poschodí, hore vystúpame po 179 schodoch.

text: www.bardejov.sk

Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže Pohled na náměstí

snímky: vlastní (srpen 2018), zimní H. Holubářová

11. Kostel sv. Mikuláše v Prešově

Věž kostela sv. Mikuláše v Prešově

Kraj: Prešovský

Město: Prešov

Typ: kostelní věž

Přístupnost: jen v červenci a srpnu (denně)

Pozdněgotická trojlodní stavba na starším základě. Od začátku výstavby v r. 1347 prošla vícero stavebními úpravami. Dnešní podoba z let 1502 - 1515 je dílem stavitele Jána Brengyszeyna; novogotické zakončení věže z r. 1903 pochází od Fridricha Schulka.

Věž se nachází na hlavním prešovském náměstí a poskytuje velmi pěkné výhledy do hornatého okolí (Kapušanský hrad, Prešovský hrad, Kalvárie, pohoří Čierna hora). Byla zpřístupněna v roce 2013, což je chvályhodný počin ve prospěch všech návštěvníků města!

Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže
Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže

snímky: vlastní (srpen 2014)

12. Dóm sv. Alžbety v Košicích

Věž Dómu sv. Alžbety

Kraj: Košický

Typ: kostelní věž

GPS: 48°43'12.794"N, 21°15'28.551"E

Přístupnost: celoroční, více zde

Dóm svätej Alžbety je najväčší kostol na Slovensku s plochou 1 200 m2 a kapacitou vyše 5 000 ľudí, a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Severná veža bola postavená koncom 15. storočia, presne v roku 1497. Od tretieho poschodia je osemboká, čo značí, že bola postavená v dvoch etapách. Oprava a vyvýšenie veže je dielom staviteľa Mikuláša Krompholca. Vzhľadom na gotický charakter stavby je veža ukončená pomerne atypicky - strechou v tvare barokovo-rokokovej prilbice. Stalo sa tak po požiari v roku 1775, kedy po rekonštrukcii nadobudla nový výzor. Na jej vrchole stojí 3 metre vysoký medený kríž. Schodisko vedie k zvonom, hodinovému zariadeniu až do strážnice.

Celková výška veže je 59,7 metra, pričom pri výhliadke musíte absolvovať pochod po 160 schodoch úzkeho pravotočivého schodiska.

Výhled na Hlavné námestie Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže Výhled z věže

text: wikipedia.sk, www.cassovia.sk; snímky vlastní (září 2014)

Úvodní stránka  I  Hradní a zámecké věže  I  Ostatní vyhlídkové věže