Panská Javorina

- vznik a realizace rozhledny


Text: ing. Zoltán Bajzík (na snímku), exstarosta obce Závada

Ing. Zoltán Bajzík
S myšlienkou postaviť rozhľadňu som sa zaoberal vždy, keď som vystúpil na vrchol a ztadiaľ som nevidel nič, iba stromy. Vtedy som nemal žiadne predstavy, ako to zrealizovať. Po slávnostnom otvorení rozhľadne na Marháte (okr. Topoľčany), ktorej sme sa zúčastnili štyria starostovia zo združenia SOTDUM (Spoločenstvo obcí Topoľčiansko Duchonského mikroregionu), som navrhol, že i naše združenie by mohlo takú rozhľadňu postaviť. Predseda združenia PhDr. Imrich Herman, ktorý tam tiež bol, mi hovorí: nanes tento návrh na najbližšom sneme a ja tento návrh podporím. Prvý tip bol ju postaviť na vrchu Úhrad.

O myšlienke stavať rozhľadňu sa dozvedel i ing. Dušan Mikuš, vedúci Lesnej správy Duchonka. Spýtal sa ma, či by nebolo lepšie ju postaviť na vrchu Panskej Javoriny. Samozrejme sa mi tento návrh páčil s tým, že je to najvyšší vrch okresu Topoľčany, že bude ztadiaľ ďaleko väčšia viditeľnosť na široké územie ai skutočnosť, že nám pri výstavbe môžu pomôcť Lesy SR. Návrh na sneme bol jednohlasne schválený. Podporu nám v tomto zámere prisľubil i prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch ing. Jozef Vančo, ktorý v nemalej miere pomáhal i pri výstavbe rozhľadne na Marháte. Potom už nasledoval výber staveniska s majetkoprávným vysporiadaním pozemku, kopa schvalovačiek, stavebné povolenie a samotná výstavba (zahájenie 3. 9. 2009).

Dôležitými momentmi pri výstavbe boli výkop jám a betonovanie pätiek, montáž rozhľadne, prevoz a financovanie.

Pred výkopom jám pod pätky nebol urobený žiaden geologický prieskum. Pri výkope sme narazili na skalný masív, ktorý sa musel najskôr narušiť hydraulickým kladivom, vybrať uvolnené skaly a opakovať rozbíjanie skál až do konečného vyhlbenia. Betonovanie prebehlo bez problémov. Celkom sa spotrebovalo 50 q cementu. Montáž rozhľadne sa robila v obci Závada v objekte píly p. Milana Sucháňa. Montovali ju bratia Miloš a Pavol Vančovi. Predtým takú istú vežu robili na Marháte. Bolo to veľké plus.

Presun sa pôvodne planoval trajlérom. Po obhliadke trasy pracovníkmi, ktorí mali tento presun uskutočniť, došlo sa k záveru, že to nie je možné. Prišla na rad druhá a jedine možná alternatíva, a to prevoz helikoptérou. Problém bol, kde zobrať peniaze na prevoz. Riešenie sa našlo v požiadaní Úradu vlády SR o finančnú pomoc. Bol koniec októbra a k tomu nepriaznivé počasie, hmly a dažde. Mali sme obavy, či ju vôbec prevezieme a ak nie, čo potom? V ležatom stave mohlo dôjsť k pokrúteniu jednotlivých prvkov konštrukcie. Je potrebné dodať, že konštrukcia sa robila zo surového dreva. Tiež zmontovaná konštrukcia prekážala majiteľovi píly v pohybe mechanizmov. Počasie sa stále nezlepšovalo. Prepravná letecká firma z Piešťan dala termín, že do 9. 11. 2009 ju musia previesť. Dňa 6. 11. 2009 ráno mi z letiska volali, že v ten deň sa uskutoční prevoz. Hneď na to prišli viazači, pripravili laná na rozobratú konštrukciu na tri diely. Viazači, súrodenci Vančoví, robotníci z Krušoviec a starostovia šli na vrch Panskej Javoriny terénnými autami. Ja som zostal v obci Závada na koordinovanie celej činnosti. Asi po hodine ich odchodu mi volali, že sa nemôžu dostať na miesto pre väčšie množstvo snehu. V autách mali náradie, elektrocentrálu, zvaračku. Šťastie, že na vrch viezol ďaľšie konštrukčné prvky traktor s náhonom na všetky kolesá. Ten ich povyťahoval. Počasie sa začalo zlepšovať pred 14 hod. Majstri chceli odskúšať elektrocentrálu. Čo čert nechcel, roztrhla sa im štartovacia šnúra. Boli sme pripravený aj na takú situáciu. Len bolo potrebné ísť po ďaľšiu elektrocentrálu do osady Kulháň vzdialenej 10 km. Po jej dovezení a odskúšaní som dal avízo na letisko a onedlho sa prevoz a ukotvenie rozhľadne začal bez problémov.

Financovanie. Združenie malo nejaké finančné prostriedky z členského. Počítalo sa so sponzormi a tiež navýšenie prostriedkov obcami združenia. Veľa prác a dodanie techniky sa urobilo svojpomocne jednotlivými obcami. Nemala pomoc bola aj z Úradu vlády SR.

Ohlasy. Keď som čítal ohlasy v knihe návštev, či už v priebehu výstavby ale aj po nej, tisli sa mi do oči slzy dojatia od uznania od návštevníkov pre celé spoločenstvo obcí SOTDUM a realizátorom stavby. Videl som, že námaha, ktorá bola vynaložená pri výstavbe, nebola zbytočná.

Na záver by som ešte ráz chcel poďakovať všetkým,ktorý poskytli či materiálnu alebo odbornú pomoc, starostom obcí Sotdumu, prednostovi Obvodného úradu v Topoľčanoch, vedúcemu Lesnej správy Kulháň, pracovníkom z obce Krušovce, obci Prašice, bratom Vančovím a v neposlednej miere mojím pravým rukám, a to pracovníkovi OÚ v Prašiciach Petrovi Novotnému a starostovi obce Kuzmice Petrovi Mojžišovi.

Kolaudácia a slavnostné otvorenie rozhĺadne na Panskej Javorine sa uskutočnili 15. mája 2010.


Fotogalerie Panské Javoriny

Rozhledny v Nitrianském kraji

Na úvodní stránku